Analiza podstawowych zasad z wytrzymałości materiałów

Głosuj na tę pracę

Wprowadzenie

Mechanika zajmuje się nauką ruchu ciał w przestrzeni oraz w czasie, bez względu na stan skupienia, w którym ciała występują w przyrodzie.[1]

Mechanikę techniczną dzielimy na dwa działy tj. mechanikę ogólną i wytrzymałość materiałów.[2]

Wytrzymałość materiałów jest nauką stosowaną, zajmującą się badaniem zjawisk występujących w ciałach rzeczywistych (odkształcalnych). Głównym jej zadaniem jest określenie wytrzymałości i sztywności urządzenia, konstrukcji lub elementu maszyny, czyli określenie odporności na zniszczenie.[3]

W celu poznania właściwości mechanicznych materiału przeprowadza się w laboratoriach wytrzymałościowych różnego rodzaju badania doświadczalne. Rozróżniamy dwa rodzaje badań laboratoryjnych. Do pierwszej grupy zaliczamy badania podstawowe, znormalizowane, dotyczące ustalenia własności samego materiału (statyczna próba rozciągania, statyczna próba ściskania, próby twardości). Do grupy drugiej należą badania specjalistyczne, mające na celu określenie zachowania się elementów lub całych konstrukcji pod obciążeniem zewnętrznym (badania z zastosowaniem tensometrii elektrooporowej, badania ultradźwiękowe, drgań, zmęczeniowe, udarowe, elastooptyczne).

Znormalizowane próby wytrzymałościowe powinny być wykonywane ściśle według zaleceń Polskich Norm. Dotyczy to przygotowania próbek, przeprowadzenia samej próby, interpretacji wyników i stosowania jednolitych oznaczeń. Ze względu na zachowanie się przy rozciąganiu i ściskaniu wszystkie materiały możemy podzielić na plastyczne i kruche. Elementy z materiałów plastycznych mogą być poddawane dość dużym obciążeniom i ulegają zniszczeniu dopiero przy znacznych odkształceniach. Do takich materiałów należą stale niskowęglowe, miedź, aluminium, ołów etc. Elementy z materiałów kruchych odkształcają się nieznacznie i ulegają zniszczeniu już przy bardzo małych obciążeniach. Do materiałów kruchych należą: żeliwo, kamień, beton, szkło, stale o dużej zawartości węgla etc.

Cel i zakres pracy

Celem pracy magisterskiej jest opracowanie strony interaktywnej z zakresu podstawowych pojęć wytrzymałości materiałów czyli: rozciąganie, ścinanie, ściskanie, zginanie i skręcanie, a następnie opracowanie multimedialnej pomocy dydaktycznej z zakresu belek prostych – przykłady zadań, które będą wykorzystane w zajęciach z mechaniki technicznej


[1] Mechanika techniczna „Władysław Siuta”

[2] Mechanika techniczna „Władysław Siuta”

[3] „Mechanika Techniczna” Statyka i Wytrzymałość Materiałów Tom 1 – Jan Misiak

Dodaj komentarz