Cele firmy i przesłanki działania MMC Poland

5/5 - (1 vote)

żadna praca z zarządzania nie może się bez takiego punktu obyć

Cele i przesłanki działania przedsiębiorstwa są kluczowe dla jego sukcesu. Cele określają, do czego przedsiębiorstwo dąży, natomiast przesłanki określają, jakie zasady i wartości będą przyświecać jego działaniu.

Cele przedsiębiorstwa mogą obejmować:

 • osiągnięcie zysku,
 • rozwój rynku i zwiększenie udziału w nim,
 • rozwój produktów i usług,
 • zwiększenie efektywności i redukcja kosztów,
 • rozwój i zatrudnienie pracowników.

Przesłanki działania przedsiębiorstwa mogą obejmować:

 • etykę biznesu,
 • odpowiedzialność społeczną,
 • dbałość o środowisko,
 • dbałość o relacje z klientami, pracownikami, dostawcami i innymi interesariuszami,
 • dążenie do zrównoważonego rozwoju.

Cele i przesłanki działania przedsiębiorstwa powinny być jasno określone i komunikowane wewnątrz organizacji oraz na zewnątrz. Powinny być one także odzwierciedlane w codziennych działaniach przedsiębiorstwa i stanowić podstawę podejmowania decyzji strategicznych.

Ogólnym celem działania przedsiębiorstwa MMC Poland na rynku polskim jest osiągnięcie pozycji wiodącego importera i sprzedawcy samochodów klasy D, VAN, Terenowe. Firma ta planuje zostać jednym ze znaczących liderów w poszczególnych kategoriach przed innymi importerami samochodów pozostałych marek japońskich i zrównać się lub przewyższyć sprzedaż swoich samochodów ze sprzedażą samochodów producentów europejskich takich jak: Ford, Renault, Peugeot, VW.

Celami uzupełniającymi są:

 • ustabilizowanie sprzedaży samochodu Mitsubishi GALANT na zakładanym poziomie
 • poinformowanie polskiego konsumenta o tym że, firma Mitsubishi sprzedaje produkty z silnikami w najnowocześniejszej technologii
 • poinformowanie polskiego konsumenta o najwyższej jakości samochodów Mitsubishi

Będziemy o tej pracy dyplomowej jeszcze pisać.