Podatkowa księga przychodów i rozchodów

5/5 - (1 vote)

kontynuujemy pracę dyplomową z sierpnia

Miesiąc czerwiec 2008 roku został dokładnie przedstawiony poniżej w książce przychodów i rozchodów firmy DOMSTYLE.

Tabela nr 1 Zestawienie operacji gospodarczych w miesiącu czerwcu 2008 roku.

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 

 

 

 

lp

 

 

Data zdarzenia gospodarczego

 

 

 

Nr dowodu księgowego

Kontrahent
imię i nazwisko (firma) adres
1 2 3 4 5
 1  2.06.2008  FV 235/06/08  INPOL-KRAK  Kraków
2 3.06.2008 FV 85/08 Akcesoria Meblowe A.M Radomsko
3 3.06.2008 FV 30/06/08 Centrum Meblowe Tarnowskie Góry
4 8.06.2008 FV 199/2008 Stacja Paliw Cz-wa
5 12.06.2008 FV 31/06/08 Wyższa Uczelnia Poznań
6 15.06.2008 FV 122/2008 Stacja Paliw Katowice
7 19.06.2008 FV32/06/08 FH Kakadu Wrocław
8 25.06.2008 FV00120/08 Telekomunikacja S.A. Warszawa
9 28.06.2008 DW 1/06/2008
10 29.06.2008 FV 240/06/08 INPOL-KRAK Kraków
11 30.06.2008 WB 06/2008 Bank PKO Kłobuck
12 30.06.2008 Lista płac 06/2008
 

 

 

 

lp

 

 

 

Opis zdarzenia gospodarczego

Przychód
wartość sprzedanych towarów i usług pozostałe przychody razem przychód

(7+8)

1 6 7 8 9
 1  Zakup materiałów
2 Zakup materiałów
3 Sprzedaż towaru 18 500,00 18 500,00
4 Zakup paliwa
5 Sprzedaż towaru 6 250,00 6 250,00
6 Zakup paliwa
7 Sprzedaż towaru 9 489,00 9 489,00
8 Opłata za telefony
9 Suma opłat za energię  gaz, wodę, czynsz
10 Zakup materiałów
11 Opłata za prowadz. Rach bankowego
12 Wyplata wynagrodzeń pracowniczych
Suma strony 34 239,00 34 239,00
Przeniesienie z poprzedniej strony 136 956,00 136 956 ,00
Razem od początku roku  171 195,00 171 195,00
Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu Koszty uboczne zakupu Wydatki

(koszty)

wynagrodzenia w gotówce
i w naturze
pozostałe wydatki razem wydatki (12+13)
10 11 12 13 14
6 300,00
425,00  

 

600,00 600,00
750,00 750,00
234,00 234,00
3 250,00 3 250,00
6 100,00
29,00 29,00
9 922,00 2 508,00 12 430,00
12 825,00 9 922,00 7 371,00 17 293,00
51 397,00 205,00 39688 26 234,00 65 922,00
64 222,00 205,00 49 610,00 33 605,00 83 215,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych pozyskanych z firmy DOMSTYLE

Operacje gospodarcze w lipcu 2008 roku są zapisywane również zgodnie z obowiązującymi zasadami tzn. kolumna 1 – Lp. następnie data zdarzenia gospodarczego. W kolumnie 3 wpisujemy nr dowodu księgowego i w tej pozycji firma wpisała FV 33/07/08 ponieważ sprzedała towar kontrahentowi Zespół Szkół Warszawa – kolumna 4 i 5, przychód ten został zapisany w kolumnie 7 i 9. Kolejna operacja jest chromowanie materiałów, są to pozostałe wydatki które są zaksięgowane w pozycji 3 z datą 12.07.2008 z numerem FV 111/2008 pod nazwą kontrahenta Galwa Częstochowa i są to kolumny 4 i 5. Kwota tej operacji to 2 900,00 zł i zapisana jest w kolumnie 13 i 14. Zakup paliwa, opłata za telefon, opłata za prowadzenie rachunku bankowego oraz wypłata wynagrodzeń jest zaksięgowana tak jak w miesiącu czerwcu 2008 roku. Innym zapisem jakiego dokonano jest zapis w pozycji 8 tj. z datą 23.07.2008  w kolumnie 3 FV 222/2008 jest to faktura z firmy Fabryka Sklejka Pisz. Koszty zakupu materiału zostały zapisane w kolumnie 10 w kwocie 5 200,00 zł oraz w kolumnie 11 „ koszty uboczne zakupu”  w kwocie 150,00 zł ponieważ firma Fabryka Sklejka Pisz dodatkowo dolicza sobie koszty transportu.

Tabela nr 2 Zestawienie operacji gospodarczych w miesiącu lipcu  2008 roku.

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 

 

 

 

lp

 

 

Data zdarzenia gospodarczego

 

 

 

Nr dowodu księgowego

Kontrahent
imię i nazwisko (firma) adres
1 2 3 4 5
 1  5.07.2008  FV 33/07/08 Zespół Szkół  Warszawa
2 8.07.2008 FV 101/08 EDIKOL Cz-wa
3 12.07.2008 FV 111/2008 Galwa Cz-wa
4 16.07.2008 FV 304/2008 Stacja Paliw Zielona Góra
5 17.07.2008 DW 1/07/2008
6 18.07.2008 FV 34/07/08 Urząd Gminy Zawiercie
7 18.07.2008 1/199/TR Firma DHL  Cz-wa
8 23.07.2008 FV 222/2008 Fabryka Sklejka Pisz
9 24.07.2008 FV35/07/08 Hurtownia krzeseł Rzeszów
10 25.07.2008 FV00134/08 Telekomunikacja S.A. Warszawa
11 31.07.2008 WB 07/2008 Bank PKO Kłobuck
12 31.07.2008 Lista płac 07/2008
 

 

 

 

lp

 

 

Data zdarzenia gospodarczego

 

 

 

Opis zdarzenia gospodarczego

Przychód
wartość sprzedanych towarów i usług pozostałe przychody razem przychód

(7+8)

1 2 6 7 8 9
 1  5.07.2008  Sprzedaż towaru 9 700,00 9 700,00
2 8.07.2008 Zakup materiału
3 12.07.2008 Chromowanie materiału
4 16.07.2008 Zakup paliwa
5 17.07.2008 Remont pomieszczeń
6 18.07.2008 Sprzedaż towaru 12 789,00 12 789,00
7 18.07.2008 Transport towarów
8 23.07.2008 Zakup materiału + transport
9 24.07.2008 Sprzedaż towaru 10 800,00 10 800,00
10 25.07.2008 Opłata za telefony
11 31.07.2008 Opłata za prowadz. Rach bankowego
12 31.07.2008 Wyplata wynagrodzeń pracowniczych
Suma strony 33 289,00 33 289,00
Przeniesienie z poprzedniej strony  

171 195,00

171 195,00
Razem od początku roku 204 484,00 204 484,00
Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu Koszty uboczne zakupu Wydatki

(koszty)

wynagrodzenia w gotówce
i w naturze
pozostałe wydatki razem wydatki (12+13)
10 11 12 13 14
6 500,00  

 

2 900,00 2 900,00
556,00 556,00
1 030,00 1 030,00
210,00 210,00
5 200,00 150,00
258,00 258,00
29,00 29,00
9 090,00 2 141,00 11 231,00
11 700,00 150,00 9 090,00 7 124,00 16 214,00
64 222,00 205,00 49 610 ,00 33 605,00 83 215,00
75 922,00 355,00 58 700,00 40 729,00 99 429,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych pozyskanych z firmy DOMSTYLE

Księgowanie operacji gospodarczych w czerwcu oraz  lipcu 2009 roku zostało zapisane następująco: w czerwcu w pozycji 1,2,6,7 oraz 12 z odpowiednimi datami w kolumnie 2 i numerami dowodów księgowych w kolumnie 3 oraz z nazwami kontrahentów wpisanych w kolumnach 4 i 5 dokonano sprzedaży towaru. Przychód z tej sprzedaży został zapisywany w kolumnie 7 i 9. W miesiącu tym nie uzyskano inne źródła dochodu. W lipcu w pozycji 1,9 i 11 również zaksięgowano sprzedaż towarów w kolumnie 7 oraz 9, dodatkowo przychodem były odsetki za zwłokę od należności zapisane w pozycji 5 z datą 14.07.2009  numer dowodu księgowego FV 1/07/09/ODS dotyczyły one kontrahenta Hurtownia Mebli Radomsko odsetki te zostały zapisane w kolumnie 8 i 9.

Natomiast koszty miesiąca czerwca zapisano w pozycjach 5,8,9 i 11 również z odpowiednią datą, numerem księgowym i nazwa kontrahenta  w kolumnie 10 zakup materiałów. W kolumnie 12 zamieszczono wypłacone wynagrodzenia pracownicze a w kolumnie 13 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników w części finansowanej przez pracodawcę.  W lipcu koszty zakupu materiałów zapisano w pozycjach 4,6,8 a kwoty  tych  pozycji księgujemy w kolumnie 10. Dodatkowo w miesiącu tym poniesiono koszty, które zostały zaksięgowane w kolumnie 13 i 14 są one zapisane w pozycjach 2,3,7,10,12,13,14 i 15. Poniżej zestawienie operacji gospodarczych za miesiące czerwiec 2009 i 2010 oraz lipiec 2009 i 2010.