Struktura organizacyjna organizacji

5/5 - (1 vote)

podrozdział pracy magisterskiej

Struktura organizacyjna to sposób, w jaki dane przedsiębiorstwo jest zorganizowane i podzielone na różne działy, oddziały i stanowiska. Struktura organizacyjna może mieć różne formy, w zależności od potrzeb i celów przedsiębiorstwa.

Niektóre z najczęściej spotykanych form struktury organizacyjnej to:

  1. Struktura funkcjonalna: W tej strukturze poszczególne działy są podzielone według funkcji, takich jak produkcja, sprzedaż, finansowanie itp.
  2. Struktura geograficzna: W tej strukturze poszczególne działy są podzielone według regionów geograficznych, takich jak kraje, miasta lub regiony.
  3. Struktura produktowa: W tej strukturze poszczególne działy są podzielone według produktów lub linii produktów.
  4. Struktura matrycowa: W tej strukturze poszczególne działy są podzielone według projektów lub zadań, a pracownicy są zaangażowani w kilka projektów jednocześnie.
  5. Struktura hybrydowa: W tej strukturze łączy się cechy kilku różnych form strukturalnych.

Struktura organizacyjna jest ważna, ponieważ odpowiada za przydzielanie zadań i odpowiedzialności, komunikację i decyzje oraz zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa.

Aby firma funkcjonowała poprawnie należy w niej ustanowić odpowiednią strukturę organizacyjną. W Z.P.C. „Magdalenka” można wyróżnić dwa działy organizacyjne:

  • Dział do Spraw Organizacyjnych i Zbytu oraz
  • Dział Technologiczny.

Na czele każdego działu stoi kierownik, będący specjalistą w danym dziale zarówno pod względem wykształcenia jak praktyki zawodowej. Dodatkowo firma zatrudnia Kierownika ds. Promocji i Kontaktów z Klientami oraz Kierownika, który zajmuje się nadzorem sklepów firmowych. Szczegółowo obrazuje to rysunek 8.

Rysunek 8. Schemat organizacyjny Z.P.C Magdalenka.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Z.P.C. „Magdalenka”

Sprawnie działająca struktura organizacyjna firmy jest podstawą jej dynamicznego rozwoju i sukcesów na rynku. Bardzo istotne w chwili obecnej jest taki dobór nowych pracowników i awansowanie pracowników bardzo dobrych, aby firma rozwijała się co najmniej w takim tempie jak przez ostatnie dwadzieścia lat. Politykę firmy w tym zakresie przedstawię w rozdziale czwartym mojej pracy.