Wspólna wizja

5/5 - (1 vote)

Wspólna wizja jest pierwszym krokiem umożliwiającym ludziom, którzy sobie nie dowierzają, rozpoczęcie naprawdę wspólnej pracy. Nie można stworzyć organizacji uczącej się bez wspólnej wizji. Bez ukierunkowania na osiągnięcie celu, który ludzie naprawdę chcą osiągnąć, siły starające się utrzymać status quo mogą okazać się dominujące. Wizja określa nadrzędny cel.

Na podstawowym poziomie wspólna wizja stanowi odpowiedź na pytanie: Co pragniemy stworzyć? Wspólna wizja tworzy poczucie wspólnoty, która przenika organizację i zapewnia jej spójność w różnorodnych działaniach. Posiadanie wspólnej wizji jest niezbędne dla organizacji uczącej się, ponieważ owa wizja stanowi centrum koncentracji wysiłków i energii w działaniu. Wspólna wizja, szczególnie ta o charakterze wewnętrznym, podnosi aspiracje ludzi. Praca staje się częścią realizacji nadrzędnego celu, ucieleśnionego w produktach czy usługach świadczonych przez organizację, np. przyspieszenia procesów uczenia się przez zastosowanie komputerów osobistych, poprawy komunikacji na świecie przez upowszechnienie telefonii czy danie ludziom swobody poruszania się dzięki posiadaniu samochodów. Nadrzędny cel może również być wbudowany w styl, klimat i ducha organizacji.

Wizjonerem powinien być każdy – od sprzątaczki po prezesa. Wizjonerzy to ci, którzy przewidują przyszłość i potrafią w czytelny sposób „namalować” obraz swojej firmy w przyszłości. Mówiąc o wspólnej wizji, mówimy o wizji, w której oczekiwania pracowników tworzą wspólny obraz organizacji przyszłości – każdy doskonale wie, w którym kierunku i po co zmierza, i jest to kierunek zbieżny w skali całej organizacji. Dlatego do tworzenia wizji trzeba werbować. Nie należy jej sprzedawać. Dopiero, gdy każdy z pracowników poczuje, że współtworzy swoją firmę, powstanie niesamowite poczucie wspólnoty i zaangażowania w osiąganie obrazu „firmy marzeń”.

Wspólna wizja stymuluje odwagę ludzką w sposób tak naturalny, że ludzie nie zdają sobie sprawy z granic własnej odwagi. Odwaga jest to po prostu robienie wszystkiego, co niezbędne, aby doprowadzić do realizacji wizji.

Wspólna wizja pomaga rozwiązać jeden z podstawowych problemów, który przez lata utrudniał próby wprowadzenia myślenia systemowego do praktyki zarządzania – jak uzyskać zaangażowanie pracowników w działania długofalowe.

Stworzony wspólny cel działania – wspólna wizja wszystkich pracowników. Wiedzą oni  jak przedsiębiorstwo  w którym pracują  powinno wyglądać – dokąd zmierza .Firma staje się „ich firmą” a realizowane cele są również celami zarządu.