Mistrzostwo osobiste

5/5 - (2 votes)

Mistrzostwo osobiste jest podstawą do tworzenia wspólnych wizji. Oznacza to, że nie tylko wizja osobista, ale zaangażowanie w prawdę i napięcie twórcze – cechy charakterystyczne mistrzostwa osobistego – są tu niezbędnymi elementami.

To przede wszystkim kreatywność w codziennej pracy. Wszelkie przeszkody, które się pojawiają, powinny stanowić wyzwanie do poszukiwania nowych, twórczych rozwiązań, a nie do biadolenia na firmę i załamywania rąk. Pracownik powinien realizować swój cel dzięki temu, że firma pozwoliła mu na swobodny sposób działania. Należy pamiętać, że działania ze strony osób dbających o perfekcyjny wizerunek firmy mógłby zabić inwencję pracownika.

Drugi warunek mistrzostwa osobistego to odpowiednie dozowanie procedur, standardów i limitów w firmie. Trzeba po prostu mieć dystans do tego, co się na co dzień dzieje w organizacji. Tu niestety okazuje się, że ten dystans jest znacznie mniejszy w gigantycznych koncernach, które czasami za wszelką cenę muszą dbać o spójność procedur, choćby nawet w danej sytuacji nie było to zbytnio wskazane. Słynne są przypadki, gdy dyrektorzy personalni wdrażają lokalne rozwiązania, starając się następnie „naciągnąć” do rozwiązań globalnych, narzucanych przez korporację. Owe rozwiązania globalne są doskonałe tak długo, jak długo stanowią inspirację do tworzenia nowych, skutecznych pomysłów.

Trzeci warunek mistrzostwa osobistego to radość z pracy. W pracy spędzamy niemal połowę swojego życia na jawie: czy warto robić coś, czego się nie lubi? A jednak słuchając tysięcy pracowników nie sposób oprzeć się wrażeniu, ze praca stanowi dla nich źródło funduszy do robienia czegoś, co tak naprawdę stanowi treść ich życia. Nie mają poczucia, że są twórcami tej organizacji; mają raczej poczucie kompromisu, jakim jest podjecie „takiej sobie pracy” zamiast zajmowania się tym, co ich naprawdę cieszy. Takim pracownikom trudno będzie dążyć do mistrzostwa osobistego. Trzeba pamiętać, że zarabianie nie jest podstawowym celem.

Obecny ferment w zarządzaniu wynika z braku zaspokojenia wyższych potrzeb pracowników. Musimy wiedzieć, co dla nas jest naprawdę ważne. Tymczasem walczymy z problemami, które napotykamy na drodze, zamiast pomyśleć, dokąd ta droga prowadzi.

Jak zauważył Peter Senge, codzienna gonitwa sprawia, że ludzie gubią się w realizowaniu swoich pasji życiowych. Kiedyś rodzaj ludzki znacznie rozsądniej podchodził do spraw duchowych niż my. Po prostu, to, w co my dziś wierzymy, ludzie kiedyś wiedzieli.

Wspólna wizja

5/5 - (1 vote)

Wspólna wizja jest pierwszym krokiem umożliwiającym ludziom, którzy sobie nie dowierzają, rozpoczęcie naprawdę wspólnej pracy. Nie można stworzyć organizacji uczącej się bez wspólnej wizji. Bez ukierunkowania na osiągnięcie celu, który ludzie naprawdę chcą osiągnąć, siły starające się utrzymać status quo mogą okazać się dominujące. Wizja określa nadrzędny cel.

Na podstawowym poziomie wspólna wizja stanowi odpowiedź na pytanie: Co pragniemy stworzyć? Wspólna wizja tworzy poczucie wspólnoty, która przenika organizację i zapewnia jej spójność w różnorodnych działaniach. Posiadanie wspólnej wizji jest niezbędne dla organizacji uczącej się, ponieważ owa wizja stanowi centrum koncentracji wysiłków i energii w działaniu. Wspólna wizja, szczególnie ta o charakterze wewnętrznym, podnosi aspiracje ludzi. Praca staje się częścią realizacji nadrzędnego celu, ucieleśnionego w produktach czy usługach świadczonych przez organizację, np. przyspieszenia procesów uczenia się przez zastosowanie komputerów osobistych, poprawy komunikacji na świecie przez upowszechnienie telefonii czy danie ludziom swobody poruszania się dzięki posiadaniu samochodów. Nadrzędny cel może również być wbudowany w styl, klimat i ducha organizacji.

Wizjonerem powinien być każdy – od sprzątaczki po prezesa. Wizjonerzy to ci, którzy przewidują przyszłość i potrafią w czytelny sposób „namalować” obraz swojej firmy w przyszłości. Mówiąc o wspólnej wizji, mówimy o wizji, w której oczekiwania pracowników tworzą wspólny obraz organizacji przyszłości – każdy doskonale wie, w którym kierunku i po co zmierza, i jest to kierunek zbieżny w skali całej organizacji. Dlatego do tworzenia wizji trzeba werbować. Nie należy jej sprzedawać. Dopiero, gdy każdy z pracowników poczuje, że współtworzy swoją firmę, powstanie niesamowite poczucie wspólnoty i zaangażowania w osiąganie obrazu „firmy marzeń”.

Wspólna wizja stymuluje odwagę ludzką w sposób tak naturalny, że ludzie nie zdają sobie sprawy z granic własnej odwagi. Odwaga jest to po prostu robienie wszystkiego, co niezbędne, aby doprowadzić do realizacji wizji.

Wspólna wizja pomaga rozwiązać jeden z podstawowych problemów, który przez lata utrudniał próby wprowadzenia myślenia systemowego do praktyki zarządzania – jak uzyskać zaangażowanie pracowników w działania długofalowe.

Stworzony wspólny cel działania – wspólna wizja wszystkich pracowników. Wiedzą oni  jak przedsiębiorstwo  w którym pracują  powinno wyglądać – dokąd zmierza .Firma staje się „ich firmą” a realizowane cele są również celami zarządu.