Fragment badań

Głosuj na tę pracę

W chwili obecnej stan wykształcenia w Z.P.C. wygląda następująco.

Wykres 7. Wykształcenie pracowników w Z.P.C. „Magdalenka”

Źródło: Opracowanie własne na podstawie akt osobowych pracowników Z.P.C. „Magdalenka”

Właściciel firmy zdają sobie sprawę, że pracownik dobrze wyszkolony, taki który stale podnosi swoje kwalifikacje jest dla firmy podstawą jej sprawnego funkcjonowania i stałego rozwoju.

Dodaj komentarz