Istota działalności firm

5/5 - (2 votes)

Gospodarka rynkowa opiera się na przestrzeganiu prawa posiadania własności, prawa do życia i wolności. Te naturalne prawa człowieka wywierają również duży wpływ na gospodarkę. W systemie rynkowym bowiem przedsiębiorstwa w pełni samodzielnie decydują o swej działalności produkcyjnej, rozwojowej, socjalnej oraz ponoszą skutki tej działalności.

O firmie możemy mówić jako o jednostce organizacyjnej, prawnej i ekonomicznej. Jako forma organizacji procesów gospodarczych ukształtowała się ona w okresie kapitalizmu, kiedy nastąpiło definitywne oddzielenie się działalności zarobkowej od działalności w gospodarstwie domowym. Firma definiowana jest jako przedsiębiorstwo przemysłowe, handlowe, usługowe lub inne, prowadzone przez osobę prawną lub fizyczną. Nazwa firmy często bliżej określa formę oraz przedmiot prowadzonej działalności, jest ona rejestrowana, a przyjęcie i używanie jej przez inne osoby chronione jest przez prawo.

[Mała Encyklopedia Ekonomiczna, Warszawa 1984, s. 154.]

Dodaj komentarz