Rola menedżera

5/5 - (1 vote)

Sztuka biznesu jest bowiem nie tylko grą ekonomiczną, ale także psychologiczną a właściwe jej rozgrywanie wymaga twórczości, a nawet aktorstwa.  Jak słusznie zauważa W. Zaraska[1], do zawodu menedżera trzeba mieć pewne wrodzone zdolności aktorskie  i – oczywiście – odpowiednie kwalifikacje. Menedżer, który nie ma  takich kwalifikacji, ryzykuje karierą zawodową.

Schemat 1.

TYTUŁ:  SKŁADNIKI  NOWEJ  ROLI  MENEDŻERA [2]

Wymagania w stosunku do roli                                                     Aspekty roli                                           Składniki roli

prace

Menedżerowie, którzy chcą skutecznie wypełniać swoje role kierownicze, powinni posiadać odpowiednie umiejętności rozumiane jako względnie trwała zdolność do zastosowania profesjonalnej wiedzy  w sposób praktyczny w celu uzyskania pożądanego rezultatu w danej sytuacji działania.

Od współczesnych menedżerów wymaga się codziennego wykonywania długotrwałej i często też wyczerpującej pracy – w sposób sprawny i skuteczny. Powinni oni podejmować decyzje, reprezentować firmę (przedsiębiorstwo), umieć przygotować i przekazywać informacje i bronić ich zasadności, rozwijać inicjatywy pracownicze, odkrywać zasoby, łagodzić konflikty. Zatem wymogiem jest posiadanie umiejętności wielostronnych, takich które przyczynią się do efektywnego funkcjonowania organizacji – którą kierują i osiągania jej celów wynikających z opracowanej wizji.


[1] W. Zaraska (1995) „ Jestem pierwszy”, Warszawa, POW BGW, s 79

[2] J. Penc (1998) „Zarządzanie dla przyszłości”, Kraków, Wyd. PSB, s 87