Wybrane wskaźniki analizy technicznej

5/5 - (1 vote)

Analiza techniczna, podobnie jak analiza fundamentalna, służy do określania odpowiedniego momentu na kupno i sprzedaż akcji. Aby inwestycje były jak najbardziej opłacalne, analiza techniczna wykorzystuje różnorodne narzędzia do badania zjawisk zachodzących na rynku papierów wartościowych. Jednak w przeciwieństwie do analizy fundamentalnej, cały proces szacowania wielkości przyszłych zwrotów z inwestycji przebiega nieco inaczej. W analizie technicznej inwestorzy kierują się w grze giełdowej głównie danymi historycznymi, które nie opierają się na raportach, bilansach czy zestawieniach zysków i strat, ale na danych pochodzących z najbliższego otoczenia gospodarczego danej spółki oraz tego, co dzieje się bezpośrednio w sklep. rynek kapitałowy. Dane te są wykorzystywane przez inwestorów do budowy wskaźników giełdowych, które pomagają ocenić atrakcyjność akcji wybranych spółek. Pierwsze indeksy giełdowe powstały pod koniec XIX wieku, ale ich pełny rozkwit można uznać dopiero za okres wielkiego boomu w USA w latach 20. XX wieku. Od tego czasu ich popularność została ustalona i trwa do dziś. Rozkład wskaźników przedstawia tabela. 2.

Wskaźniki śledzące trend Oscylatory Wskaźniki nastroju
działają najlepiej, gdy ceny „poruszają się”, ale ich sygnały są nieprawidłowe w trendzie poziomym; pozostają w tyle za trendem, zmieniają kierunek po zmianie trendu punkty zwrotne na rynkach płaskich; jednak ich sygnały są przedwczesne, gdy zaczyna się nowy trend wzrostowy lub spadkowy; są to wskaźniki równoległe do trendu lub nawet wyprzedzające go pozwolają studiować „psychologię mas”; wskaźniki te mogą być wyprzedzające lub jednoczesne z trendem
· średnie ruchome

· MACD

· MACD- histogram

· OBV – On Balance Volume

· A/D –Accumulation / Distribution

· Stochastic

· ROC – Rate of Change

· Momentu (Impet)

· RSI – Relative Strength Index

· Force Index

· CCI – Commodity Channel Index

· New High-New Low Index

· Put-Call Ratio

· Bullish Consensus

· Commitments of Trade

· Advance/Decline Index

· Trader’s

Tabela 2. Podział wskaźników analizy technicznej wg A. Edlera.