Analiza SWOT K.S. „Ruch” Chorzów

5/5 - (4 votes)

z pracy magisterskiej

Analiza ma na celu określenie mocnych i słabych stron i jest podstawą ustalania priorytetów. Poniżej przedstawiono aspekty, które uwzględniono w analizie:

Mocne strony (W czym jesteśmy dobrzy?)

Słabe strony (Co możemy poprawić/robić lepiej?)

Lista kontrolna:

 1. Pozycja w branży – udziały w rynku i przyczyny?
 2. Finanse – zyskowność, środki, zwrot z inwestycji w kapitał ludzki, R.O.I. (Return on Investment)
 3. Rynek – produkty, usługi, marka, ceny, reklama, badania, środki, dopasowanie do potrzeb, rozwój biznesu
 4. Human Resources – relacje, motywacja, morale, umiejętności, doświadczenie, szkolenie
 5. Operacje – system, planowanie, podejście projektowe, koszty, komunikacja
 6. Zarządzanie jakością – system, szkolenia, pracownicy i wsparcie, system ciągłej poprawy
 7. Zarządzanie – wiek, kwalifikacje, kariera, kompetencje interpersonalne
 8. Zarządzanie Korporacyjne – ujęcie strategiczne, image, asocjacje brandowe

Możliwości (Jakie czynniki zewnętrzne mogą nas wspomóc?)

Zagrożenia (Jakie czynniki zewnętrzne mogą nam zaszkodzić?)

Lista kontrolna:

 1. Demografia i potencjał
 2. Zmiany społeczne i kulturowe
 3. Struktura i trendy w przemyśle piłkarskim
 4. Charakterystyka rynku i klienta
 5. Konkurencja
 6. Rząd/Władze/Polityka
 7. Stan prawny/Wpływ zmian prawnych
 8. Trendy w ekonomii
 9. Technologia i komunikacja

Środowisko wewnętrzne:

 1. Analiza mocnych i słabych stron,
 2. Ocena mocnych i słabych stron.

Ocena wartości mocnych i słabych stron w następujących aspektach:

 1. KONKURENCJA (jak wyglądamy na ich tle innych),
 2. POPRZEDNIE LATA (historycznie),
 3. STANDARDY W BRANŻY/BIZNESIE (najwyższe standardy),
 4. KRYTYCZNE WSPÓŁCZYNNIKI SUKCESU.

Mocne i słabe strony wymienione w analizie muszą dotyczyć sytuacji strategicznych, tzn. mających rzeczywisty wpływ na konkurencyjność w przyszłości i sukces rynkowy.

Typowe krytyczne zagadnienia w firmach:[1]

 1. Brak podejścia strategicznego,
 2. Problemy z marketingiem i kwalifikacjami z nim związanymi,
 3. Finanse.
 • Wyniki analizy:
Mocne strony
Wysoka pozycja w branży – oparta na tradycji, historii, osiągnięciach i pracy z młodzieżą;

Niezwykle wysokie notowania marki – rozpoznawalność i utożsamianie się z marką – duża rzesza sympatyków;

Wysoki poziom kompetencji i doświadczenia z zakresu planowania strategicznego i świadomości wagi podejścia procesowego w działaniach strategicznych w zarządzie – duże doświadczenie i sukcesy głównego udziałowca w pracy w zarządach w różnych sektorach biznesu – między innymi umiejętność budowania profesjonalnego zespołu;

Ustabilizowana sytuacja prawna;

Ustabilizowana sytuacja finansowa – osiągnięty poziom rentowności z operacji bieżących;

Rozmowy w sprawie redukcji bądź restrukturyzacji zadłużenia;

Wyjątkowy w skali branży program wykorzystania nowoczesnych form sprzedaży i marketingu (badania, narzędzia i techniki);

Wyśmienity zespół pracowników i dobre relacje pomiędzy jego członkami;

Wysoki poziom identyfikacji członków zespołu z wizją i misją klubu – wysokie morale i motywacja;

Koncentracja na rozwoju kapitału ludzkiego;

Koncentracja na rozwoju szkółek piłkarskich – rozwój młodzieży jako planowy program inwestycji;

Niezwykłe w branży – długoterminowe i systematyczne podejście do planowania i strategii – przykładem niniejszy plan rozwoju;

Działania na rzecz poprawy infrastruktury;

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa;

Modelowa współpraca z władzami miasta i regionu;

Uregulowana sytuacja prawna stadionu;

Koncentracja na jakości – widowisko piłkarskie, rozwój zasobów, usługi i elementy okołosportowe;

Wysoki poziom kompetencji, doświadczenia w branży i zaangażowania kadry kierowniczej – Dyrektor Klubu i jemu podlegli;

Działania na rzecz budowania dobrych relacji z organem licencyjnym

i kwalifikującym;

Wysoki poziom umiejętności zarządzania zespołem ludzkim wśród kadry zarządzającej.

Słabe strony

(obszary do poprawy)

Spadek pozycji w branży;

Niska zyskowność z operacji bieżących;

Brak środków na rozwój (w aspekcie wizji i misji);

Wysoki poziom zadłużenia;

Niski poziom wykorzystania nowoczesnych form sprzedaży i marketingu;

Niski poziom kompetencji w zakresie marketingu;

Brak uczestnictwa w rozgrywkach ekstraklasy;

Braki w jakości działań operacyjnych;

Braki infrastrukturalne;

Problemy z poziomem i poczuciem bezpieczeństwa.

Możliwości
Potencjalny wzrost zamożności i poziomu wykształcenia społeczeństwa;

Koncentracja na grupie „klienta rodzinnego” – wykorzystanie potencjału;

Wzrost wymagań potencjalnych klientów wymuszający działania w kierunku zaspokojenia oczekiwań sympatyków w aspekcie wzrostu poziomu widowiska sportowego, poziomu obsługi i dostępności biletów i innych produktów;

Wyjątkowo duży potencjał wartości rynku piłkarskiego (zgodnie z porównaniem z sytuacją w krajach UE);

Wykorzystanie potencjału widowiska piłkarskiego, postrzeganego jako niezwykle atrakcyjny sposób na spędzenie wolnego czasu;

Wykorzystanie nowych możliwości dystrybucji i dostępności produktów;

Wzrost wykorzystania pozycji marki i postrzegania klubu w regionie i w kraju;

Korzystna pozycja wobec konkurencji i brak efektów działań konkurencji zmierzających w kierunku poprawy jej pozycji wobec „Ruchu”;

Spadek pozycji i klarowności sytuacji u lokalnych konkurentów;

Zwiększenie się potencjału oddziaływania z uwagi na emigrację.

Zagrożenia
Brak nowych sponsorów lub utrata obecnych;

Duża i skuteczna konkurencja w obszarze oferty spędzania wolnego czasu;

Duża konkurencja lokalna i możliwość wzrostu jej notowań;

Możliwość nieprzewidzianych zmian politycznych i społecznych;

Dotychczasowy proces zubożenia społeczeństwa.

Tabela 9. Wyniki analizy SWOT.

Źródło: Plan rozwoju K.S. Ruch Chorzów S.A.

Wizja i misja

 • Zespół piłkarski:

Będziemy budować zespół zgodnie z podejściem strategicznym, planując i przygotowując strategie na lata w przód.

 • Zespół trenerski i organizacyjny:

Będziemy dbać o morale, zaangażowanie i ustawiczny rozwój członków zespołu.

 • Infrastruktura:

Będziemy budować zaplecze infrastrukturalne odpowiadające z jednej strony wymogom licencyjnym oraz oczekiwaniom sympatyków, a z drugiej strony potrzebom związanym z rozwojem młodzieży piłkarskiej.

 • Sympatycy:

Aby zbudować zaufanie naszych sympatyków, będziemy dążyć do poprawy jakości widowiska piłkarskiego, zarówno w aspekcie sportowym, jak i organizacyjnym.

Wykorzystując potencjał widowiska piłkarskiego, postrzeganego jako niezwykle atrakcyjny sposób na spędzanie wolnego czasu, sprostamy wyzwaniom związanym z konkurencją w tym obszarze. Odpowiemy na potrzeby „klienta rodzinnego” – poprawimy infrastrukturę, poziom bezpieczeństwa i wyjdziemy do klienta ze specjalnie przygotowaną dla niego ofertą. Zwiększymy dostępność i sprzedaż biletów i produktów około sportowych. Wykorzystamy w tym celu nowe narzędzia i techniki związane ze sprzedażą, marketingiem i dystrybucją.


[1] Wg badań rynkowych