Zadania właścicieli i zarządów firm

5/5 - (2 votes)

W gospodarce rynkowej firmy chcące utrzymać się na rynku muszą dążyć do pomnażania zaangażowanego majątku. Jest to element dynamizujący gospodarkę. Wynika z tego, że podstawowym celem działalności przedsiębiorstw powinno być maksymalizowanie finansowej korzyści właściciela, co oznacza pomnożenie jego majątku. System zasilania w środki finansowe powinien być oparty głównie na samofinansowaniu się. Określenie strategii przedsiębiorstwa i jego realizacja gwarantuje osiągnięcie celu gospodarowania, jakim jest maksymalizacja zysku. Dlatego do zadań właścicieli i zarządów firm należą:

  • poszukiwanie możliwości zbytu wystarczająco dużych, aby być konkurencyjnym,
  • zapewnienie wysokiej jakości produkcji i usług w stosunku do popytu,
  • dysponowanie wykwalifikowanym potencjałem ludzkim i dbanie o podnoszenie kwalifikacji przez ciągłe szkolenie,
  • wykorzystanie [potencjału materialnego przy najlepszych warunkach wydajnościowych,
  • posiadanie skutecznej organizacji wewnętrznej i zarządczej.[1]

Podmioty gospodarcze działające w warunkach gospodarki rynkowej mogą utrzymać się na rynku tylko wówczas, gdy będą w pełni stosowały zasadę racjonalnego gospodarowania w kategoriach techniczno-gospodarczych i mikroekonomicznych. Racjonalność mikroekonomiczna jest przede wszystkim racjonalnością przedsiębiorcy, którego celem jest wprawdzie produkcja, ale kryterium wyboru kwota zysku. Wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa prowadzi do zwiększenia stanu posiadania jego właścicieli. Zarządzanie finansami firmy jest więc jednym z głównych sposobów realizacji celów przedsiębiorstwa.


[1] T. Waśniewski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Warszawa 1993, s. 5.