Analiza czynników wewnętrznych

Głosuj na tę pracę

 

Czynnik

Przeszłość

Sytuacja obecna i przyszła

1

2

3

Ogólna sytuacja ekonomiczna –       Ogólny kryzys ekonomiczny

–       hiperinflacja

–       biednienie społeczeństwa

–       przewidywany wzrost gospodarczy

–       obniżenie stopy inflacji

–       stabilizacja gospodarki pod względem politycznym

–       rozwój gospodarczy

–       bogacenie się społeczeństwa

Polityka państwa –       cła zaporowe bądź zakazy importu

–       brak norm ekologicznych

–       brak norm bezpieczeństwa

–       2 fabryki samochodów osobowych

–       współpraca jedynie z krajami komunistycznymi

–       brak konkurencji

–       wprowadzanie norm ekologicznych UE (zaostrzenie ich)

–       wprowadzanie norm bezpieczeństwa UE (zaostrzenie ich)

–       stopniowe obniżanie ceł

–       popieranie inwestycji motoryzacyjnych w Polsce (strefy ekonomiczne)

–       umożliwianie i wspieranie small businessu

–       niesprawiedliwa polityka celna i podatkowa dyskryminująca importerów

–       luki prawne – powolna ich likwidacja

Sytuacja na rynku motoryzacyjnym –       bardzo ubogi asortyment ograniczający się do produkcji socjalistycznych

–       dostęp do motoryzacji tylko dla „zasłużonych”

–       całkowita monopolizacja rynku

–       przestarzałe konstrukcje i linie produkcyjne

–       słaba jakość produktów

–       bardzo bogaty asortyment

–       mnogość firm z wielu krajów

–       bardzo duży wzrost jakości

–       ogólna dostępność (kredyty, paleta cen)

–       bardzo duża konkurencja

–       nowoczesne konstrukcje

Siła robocza –       brak motywacji

–       niskie płace

–       nadmiar siły roboczej

 

Wydarzenia polityczne –       strajki

–       dewaluacja złotego

–       zmiana systemu politycznego

–       zmiana systemu ekonomicznego

–       przystąpienie do EWG

–       przyszłe przystąpienie do UE

–       wzmocnienie siły złotego

–       wzrost bezrobocia

Zmiany w technologii –       tylko częściowa automatyzacja

–       przestarzałe technologie

–       koncentracja produkcji

–       duża energochłonność

–       wysoka emisja zanieczyszczeń

–       mała wydajność

–       pełna komputeryzacja

–       roboty na liniach produkcyjnych

–       zwiększanie wydajności

–       duża obniżka kosztów

 

Źródło: opracowanie własne.

Dodaj komentarz