Wskaźnik pokrycia zobowiązań długoterminowych rzeczowymi składnikami majątku

5/5 - (1 vote)

Wskaźnik pokrycia zobowiązań długoterminowych rzeczowymi składnikami majątku informuje o stopniu zabezpieczenia zobowiązań długoterminowych przez rzeczowe składniki majątku przedsiębiorstwa lub inaczej, ile razy wartość netto tych składników wystarczy na pokrycie danego kredytu.[1]

Niższy wskaźnik pokrycia zobowiązań długoterminowych majątkiem trwałym oznacza, że podmiot będzie miał trudności w uzyskaniu pożyczki na długi termin. Ponadto może zostać podwyższona stopa procentowa dla tego podmiotu.[2]

Wskaźnik ten posiada dużą wagę informacyjną zwłaszcza w przedsiębiorstwach zagrożonych upadłością. Nie ma on więc tak powszechnego zastosowania, jak poprzednie wskaźniki.

Wskaźniki zdolności przedsiębiorstwa do obsługi długu dotyczą oceny możliwości pokrycia płatności wynikających z istnienia długoterminowego zadłużenia w strukturze kapitału.

Wskaźnik pokrycia zobowiązań długoterminowych rzeczowymi składnikami majątku jest jednym z wskaźników finansowych, które mają na celu ocenę stabilności finansowej przedsiębiorstwa. W szczególności, ten wskaźnik ocenia, w jakim stopniu zobowiązania długoterminowe przedsiębiorstwa są pokryte przez rzeczowe składniki majątku trwałego.

Oblicza się go następująco:

Wskaźnik pokrycia zobowiązań długoterminowych rzeczowymi składnikami majątku = (aktywa rzeczowe / zobowiązania długoterminowe) x 100%

Gdzie:

  • Aktywa rzeczowe to wartość rzeczowych składników majątku firmy, takich jak nieruchomości, maszyny, sprzęt itp.
  • Zobowiązania długoterminowe to suma wszystkich zobowiązań firmy, które mają termin płatności dłuższy niż rok.

Znaczenie wskaźnika

Wysoki wskaźnik pokrycia zobowiązań długoterminowych rzeczowymi składnikami majątku wskazuje, że firma posiada wystarczająco dużo rzeczowych składników majątku, aby pokryć swoje zobowiązania długoterminowe. To sugeruje, że firma jest stosunkowo bezpieczna z punktu widzenia finansowego.

Jeśli wskaźnik jest niski, oznacza to, że firma może mieć trudności ze spłatą swoich długów, jeśli dojdzie do kryzysu finansowego. To może oznaczać, że firma jest narażona na ryzyko niewypłacalności.

Zastosowanie wskaźnika w bankowości

W kontekście bankowości, ten wskaźnik jest ważny dla oceny zdolności kredytowej klientów. Banki mogą używać tego wskaźnika, aby ocenić, czy potencjalny kredytobiorca jest w stanie spłacić swoje długi.

Jeśli klient ma wysoki wskaźnik pokrycia zobowiązań długoterminowych rzeczowymi składnikami majątku, jest to dobry znak dla banku, ponieważ sugeruje, że klient ma wystarczająco dużo aktywów rzeczowych, aby pokryć swoje zobowiązania długoterminowe. Z drugiej strony, jeśli wskaźnik jest niski, bank może uznać, że udzielenie kredytu jest ryzykowne.

Podsumowanie

Wskaźnik pokrycia zobowiązań długoterminowych rzeczowymi składnikami majątku jest kluczowym narzędziem do oceny zdolności firmy do spłacenia swoich długów. W kontekście bankowości, jest on używany do oceny zdolności kredytowej klientów, co pomaga bankom zminimalizować ryzyko niewypłacalności.


[1] M. Sierpińska, T. Jachna, op. cit., s. 91.

[2] L. Kopczyńska, Rola analizy finansowej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Łódź 2004, s. 8.

Dodaj komentarz