Analiza sytuacji i projekt działań promocyjnych dla uzdrowiska Sopot

5/5 - (3 votes)

Projekt działań promocyjnych dla uzdrowiska Sopot

  1. Organizacja konkursu na najlepszy pomysł na wakacyjny wyjazd do uzdrowiska Sopot – konkurs skierowany do osób planujących wakacyjny wyjazd, w którym nagrodą będzie tygodniowy pobyt w uzdrowisku dla dwóch osób.
  2. Współpraca z biurami podróży i touroperatorami – nawiązanie współpracy z biurami podróży i touroperatorami oferującymi wakacyjne wyjazdy do uzdrowiska Sopot. Możliwe byłoby zaoferowanie atrakcyjnych rabatów lub gratisów dla klientów rezerwujących pobyt w uzdrowisku za pośrednictwem wybranych partnerów.
  3. Promocja w mediach społecznościowych – intensyfikacja działań promocyjnych na popularnych platformach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram czy TikTok. Możliwe byłoby zorganizowanie konkursów z nagrodami lub akcji typu „zaproś przyjaciela do uzdrowiska Sopot i odbierz rabat”.
  4. Współpraca z lokalnymi influencerami – nawiązanie współpracy z osobami posiadającymi duże grono obserwujących w social media i zaproszenie ich do wizyty w uzdrowisku Sopot. Influencerzy mogliby publikować relacje z pobytu w uzdrowisku, co mogłoby zachęcić ich followersów do skorzystania z oferty.
  5. Organizacja eventów i wydarzeń specjalnych – organizacja eventów lub wydarzeń specjalnych, takich jak festiwale kulinarne, koncerty, pokazy mody itp., które mogłyby zainteresować potencjalnych gości uzdrowiska Sopot.

FOLDERY I ULOTKI

Ze względu na turystyczny charakter miasta Sopot, wydano tu wiele folderów i ulotek, które zawierają informacje o atrakcjach turystycznych miasta. Powstała miedzy innymi Mapa Sopockich Szlaków Spacerowych, Atrakcje Sopot Plan Miasta, Informator Trójmiejski, czy Kalendarze imprez 2001, 2002, 2003 (ulotki te opracowane zostały w kilku wersjach językowych, m.in. angielskim, francuskim, niemieckim). Poniżej podane zostały kopie stron tytułowych folderów i ulotek.

Bardzo ważnym wydarzenie w życiu miasta i jego mieszkańców były obchody stulecia nadania praw miejskich. Obchody te były także bardzo dobrą okazją do promocji miasta. Z tego powodu powstały kolejne ulotki, foldery i bardzo interesujące pozycje książkowe (Sopot Kronika XX wieku, Dawny Sopot z cyklu: Była sobie Gdańsk). Poniżej przedstawiona została strona tytułowa albumu wydanego z okazji obchodów stulecia miasta, pt. Sopot miasto i ludzie. Przeplatają się w nim zdjęcia współczesne i te, które wykonano 100 lat temu.

Roczniki i przewodniki, oprócz funkcji informacyjnej jaką pełnią, są także bardzo często swoistą pamiątką miasta, jego reklamą dla innych osób.

DZIAŁALNOŚĆ SOPOCKICH FIRM I ORGANIZACJI NON-PROFIT

Bardzo duży wpływ na spostrzeganie Sopotu mają firmy działające na jego terenie. One bowiem pośrednio też promują miasto. Poniżej podane zostały kopie logo firm działających na terenie Sopotu i województwa pomorskiego, ich reklamy oraz plakaty imprez sponsorowanych.

Rysunek 23 Reklama jednego z Sopockich pensjonatów z początku XX wieku.

Źródło: Józef Golec, Sopot Kronika XX wieku, Gdynia 2001, s. 42

Sopot jest miastem, w którym ma miejsce wiele imprez o ogólnopolskim zasięgu, a często też ponad krajowym. Jest to okazja, aby zaprezentować charakter miasta i jego walory. W tym celu wydawane są plakaty, które oprócz imprez promują także miasta. Oto przykłady:

Rysunek 25 Plakaty informujące o imprezach mających miejsce w Sopocie

Ponad to zwykło się mówić o Sopocie, jako o polskiej stolicy tenisa. Tenis jest sportem, który jest uprawiany w Sopocie od wielu lat. Co roku odbywają się tu Turnieje Tenisowe PROKOM OPEN. Poniżej podane zostały kopie plakatów reklamujących tę imprezę. Należy zauważyć, że są one zaprojektowane w taki sposób, aby bezpośrednio kojarzyły się z miejscem, w którym impreza się odbywa, czyli Sopotem. Na jednym z plakatów molo sopockie zostało prze-kształcone w rakietę tenisowa, na innym piłka tenisowa jest pewnego rodzaju kulą w której znajduje się widok Sopotu i mola. W końcu plakat z roku 2001 bezpośrednio nawiązuje do herbu miasta. A mianowicie w herbie (podobnie jak na plakacie) znajduje się mewa trzymająca coś w łapach. W herbie jest to ryba, w przypadku plakatu jest to piłka tenisowa.

Rysunek 26 Plakaty reklamujące sopocki turniej tenisowy

Źródło: Józef Golec, Sopot Kronika XX wieku, Gdynia 2001, s. 259

ORGANIZOWANIE WYDARZEŃ

Wspomniane wcześniej imprezy bardzo często są organizowane we współpracy z Urzędem Miasta Sopotu. Można tu mówić wtedy o organizowaniu wydarzeń (ang. event), które mają na celu promocję miasta. Przykładem takiego wydarzenia, były OBCHODY 100 ROCZNICY NADANIA SOPOTOWI PRAW MIEJSKICH.

W skład Komitetu Honorowego obchodów 100-lecia miasta weszli m.in. Czesław Miłosz (Honorowy Przewodniczący), Maciej Płażyński (Marszałek Sejmu RO), Lech Wałęsa (Prezydent, Honorowy Obywatel Miasta Sopotu) Abp Tadeusz Gocłowski (Metropolita Gdański), Donald Tusk (Wicemarszałek Senatu), Prezydenci Sopotu, Gdańska i Gdyni oraz osobistości ze świata biznesu, nauki i kultury.

Z tej okazji odbyło się wiele spotkań, koncertów i innych imprez. Powstała witryna www, która zawierała informacje na ten temat, a także kalendarium w/w wydarzeń (m.in. historia Sopotu, opis miasta i jego atmosfery sprzed 100 laty).

Na potrzeby tych uroczystości zaprojektowano logo obchodów. Odbyło się to w drodze konkursu. Poniżej podane zostały projekty znaków graficznych na 100-lecie Sopotu.

Z okazji jubileuszu w sopockiej firmie bursztyniarskiej „Helena”, Jana, Hildegardy i Pawła Podżorskich, zostały wykonane dwa pamiątkowe bursztynowe medaliony (wg projektu Józefa Golca). Obecnie znajdują się one w Muzeum Sopotu. Zostały tam przekazane jako dar autorów dla miasta. (Źródło: Józef Golec, Sopot Kronika XX wieku, Gdynia 2001, s. 257)

Oprócz tego z okazji stulecia miasta Sopotu, gdańska firma ZIAJA Ltd. Zakład Produkcji Leków wyprodukowała serię kosmetyków do ciała Sopot Seria Brązująca Relaksująca. Produkty te można było nabyć w całej Polsce. W skład serii wchodziły Sopot KREM BRĄZUJĄCY RELAKSUJĄCY, Sopot BALSAM BRĄZUJĄCY RELAKSUJĄCY, Sopot TONIC RELAKSU-JĄCY, Sopot PŁYN DO KĄPIELI RELAKSUJĄCY. Wszystkie wyżej wymienione produkty na opakowaniu miały umieszczony szkic sopockiego molo, a kolor opakowania bezpośrednio kojarzył się z bursztynem. Poniżej przedstawiony został wzór ulotki (wyglądała ona tak samo jak opakowanie produktów) SOPOT Serii Brązującej Relaksującej.

Z okazji 100-lecia miasta odnowiono też 100 budynków w mieście. Na jednym z nich wykorzystano boczną ścianę budynku malując tam ilustracje przedstawiające Sopot 100 lat temu.
(Patrz Fot.13). Wykonanie tej pracy było sponsorowane przez firmy: Kosmetyki AA, HAKI, Flugger (farby) oraz Fundację FAS.

Fot. 13 Budynek w Sopocie, odnowiony z okazji 100-lecia miasta Sopotu

Źródło: Zbiory własne autorki

W czasie trwania obchodów 100-lecia w mediach ukazywały się informacje na temat obchodów jubileuszu, m.in. w: Czasopiśmie Kuyer Sopocki, Gazecie Wyborczej, Dzienniku Bałtyckim, a także w TVP i lokalnych rozgłośniach radiowych. Informacje na temat obchodów pojawiały się też w Internecie.

KONFERENCJE

Innym sposobem, wykorzystywanym przez władze w celu promowania miasta, jest organizowanie konferencji, seminariów, Dni Sopotu. Miasto organizuje takie spotkania u siebie, jednakże częściej bierze udział w imprezach organizowanych w innych miastach. Do takich imprez można zaliczyć głównie targi turystyczne (Katowice, Poznań)i konferencje. Miasto wzięło m.in. udział w konferencji pt. Finansowanie inwestycji i projektów turystycznych ze środków unijnych, połączonej z V Przeglądem Materiałów Promocyjnych miast. Konferencja była zorganizowana w Karpaczu. Ponadto Sopot ma zamiar wziąć udział w spotkaniu organizowanym przez Polską Organizację Turystyczną na temat Działania na rzecz rozwoju turystyki morskiej w Polsce. W maju 2004 planowana jest realizacja przedsięwzięcia Estakada Północy. Ma to być impreza promocyjna adresowana do partnerów obszaru Morza Bałtyckiego. Organizatorami wydarzenia są miasta: Gdańsk, Sopot, Gdynia oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.Impreza ta ma skupiać się wokół promocji kultury, sztuki, turystyki i gospodarki regionu, z uwzględnieniem różnorodności Pomorza. W trakcie trzytygodniowego rejsu, żaglowiec Dar Młodzieży będzie przybijał do portów w Rydze, Tallinie i Sankt Petersburgu. W każdym z portów, podczas kilkudniowych postojów, będą prezentowane widowiska teatralne, wystawy malarstwa i fotografii oraz kuchnia regionalna. Folklorystyczne zespoły będą urozmaicać wydarzenie. Imprezie będą towarzyszyć prezentacje gospodarcze i turystyczne, ukazujące szerokie spektrum walorów możliwości regionu pomorskiego. W rejsie udział weźmie 40 osobowa załoga, składająca się ze znanych osobistości ze świata kultury. W realizacje przedsięwzięcia zaangażowane zostaną media, a w trakcie rejsu nakręcony zostanie film, który następnie zostanie nadany w Regionalnej Telewizji Polskiej.

W roku 2000 władze Sopotu zorganizowały Dni Sopotu w Sztokholmie. „Celem było wykreowanie obrazu Sopotu jako „Perły Bałtyku”. Postanowiono to zrobić za pomocą sztuki. Na trzy dni siedziba Instytutu Polskiego w Sztokholmie zamieniała się w miejsce prezentacji dzieł, które na co dzień oglądać można w galeriach Sopockich” .

SPONSORING

Kolejnym instrumentem promocji miasta jest Sponsoring. Miasto m.in. jest sponsorem Sopockiego Studium Fotografii. Ponadto Prezydent sponsoruje stypendia dla zdolnych studentów lub jest patronem imprez mających miejsce na terenie Województwa Pomorskiego. Przykładem może tu być Organizowany na Politechnice Gdańskiej Konkurs KAROLE.

Z drugiej strony, miasto też może być sponsorowane, a konkretnie imprezy, które organizuje. Tak było m. in. w przypadku obchodów 100-lecia Nadania Praw Miejskich (Patrz strona 67, Organizowanie wydarzeń-działania Public Relations).

PRODUKCJA FILMU REKLAMOWEGO

Na potrzeby promocji miasta za granicami kraju, a w szczególności sopockiego mola, nakręcony został dziesięciominutowy film. Przedstawia on w skrócie charakter miasta, jego walory przyrodnicze, kulturowe. Film wyświetlany jest głównie przy okazji targów turystycznych itp. Poniżej przedstawione zostały wybrane ujęcia z tego filmu.

Był on nadmorskim kurortem i uzdrowiskiem. W filmie zawarte zostały m. in. Zdjęcia z najsłynniejszych imprez w Sopocie. Należą do nich wyścigi konne, Turnieje Tenisowe PROKOM OPEN (mowa o nich była w poprzednich punktach pracy) oraz Festiwal Piosenki.

W filmie za pomocą muzyki połączono to co współczesne, z tym co działo się 100 lat temu. Poza tym, (ze względu na przeznaczenie filmu), zawiera on także dane statystyczne na temat miasta. Cała prezentacja robi dobre wrażenie.


[1] Józef Golec, Sopot Kronika XX wieku, Gdynia 2001, s. 257

[2] Opracowanie na podstawie informacji uzyskanych w Urzędzie Miasta Sopot w lipcu 2003

[3] Katarzyna Kucz, Maciej Rusek, Dni Sopotu w Sztokholmie, Kuryer Sopocki, No. 9(12) Sopot, 30.10.2000

Dodaj komentarz