Ogólna charakterystyka analizy technicznej

5/5 - (4 votes)

Analiza techniczna to dość kontrowersyjny sposób inwestowania, który ma swoich zwolenników i zagorzałych krytyków. W rzeczywistości analiza techniczna nie jest przedmiotem zainteresowania emitenta papierów wartościowych, którymi się zajmuje. Praktycy tej metody potrzebują tylko aktualnego kursu walutowego i obrotów, danych historycznych i punktu odniesienia do obliczania często skomplikowanych liczb. Nie musi nawet znać nazwy papieru wartościowego, który analizuje, aby określić najbardziej optymalne momenty kupna i sprzedaży.[1]

Analiza techniczna opiera się na trzech głównych przesłankach[2]:

Rynek obniża wszystko

Zwolennicy analizy technicznej twierdzą, że wszystkie czynniki wpływające na cenę są już w niej uwzględnione. Wynika to z przekonania, że zachowanie cen odzwierciedla zmiany w stosunku między podażą a popytem. Innymi słowy, analityk techniczny zakłada, że nie ma potrzeby badania czynników wpływających na cenę instrumentu ani badania przyczyn wzrostu lub spadku. Rynek wie wszystko i kształtuje cenę, dlatego warto przestudiować wykresy i wskaźniki analizy technicznej, aby skutecznie przewidzieć, w którą stronę pójdzie rynek. Nie oznacza to, że analitycy techniczni odrzucają twierdzenie, że warunki gospodarcze są przyczyną trendów giełdowych. Uważają jedynie, że rynek można łatwiej zrozumieć i przewidzieć, analizując jego zachowanie, czyli wykresy.

Ceny zależą od trendów

Rysując wykresy cen, analityk techniczny stara się znaleźć w nich trend, czyli kierunek, w jakim poruszają się ceny. Rozpoznanie trendu na jego wczesnym etapie pozwala na przeprowadzenie operacji, która powinna przynieść zysk (kupuj, gdy tworzy się trend wzrostowy, sprzedawaj, gdy tworzy się trend spadkowy). Analitycy sugerują, że trend będzie się utrzymywał, a nie zmieniał.

Historia się powtarza

Studiowanie wykresów pozwala znaleźć powtarzające się prawidłowości (wzorce), według których poruszają się ceny. Tłumaczy się to powtarzalnością ludzkich zachowań w określonych sytuacjach. Analitycy, znając najczęstsze wzorce (formacje), starają się je odnaleźć w aktualnych notowaniach i na tej podstawie przewidywać przyszłość.

Podsumowując, pierwsza przesłanka sugeruje, że rynek całkowicie ignoruje wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na cenę akcji, co oznacza, że samo uczenie się cen jest podejściem samowystarczalnym. Druga przesłanka dotyczy trendu, jednego z podstawowych pojęć analizy technicznej. Mówi, że kursy poruszają się w trendach, a zadaniem analizy technicznej jest wychwytywanie ich zmian. Trzecia przesłanka dotyczy psychologii rynków i zakłada, że w warunkach podobnych do minionych sytuacja rynkowa będzie podobna.

Tak więc analityk techniczny to osoba, która bada wpływ zachowania rynku (ceny) i szuka historycznych wykresów cen, trendów i formacji, aby pomóc przewidzieć zachowanie rynku. W swojej pracy analitycy wspierają się w szczególności przy pomocy: wskaźników, które pomagają lepiej zrozumieć ruchy cen.

Dzięki temu można znaleźć odpowiedź na trzy główne pytania, które zadaje sobie każdy inwestor:

  1. Co kupić lub sprzedać?
  2. Kiedy kupić?
  3. Kiedy sprzedawać?

Podczas gdy analitycy fundamentalni w poszukiwaniu odpowiedzi na powyższe pytania próbują interpretować dane o sytuacji w spółce, jej sytuacji finansowej, możliwościach na nowe produkty itp., analitycy techniczni skupiają się na wpływie tych informacji na zachowania inwestorów. Interesuje ich nie sama informacja, ale jej efekt, który wyraża się w zmianie oceny gazety i fluktuacjach obrotów.

Ze względu na dużą elastyczność, która przejawia się w możliwości dostosowania narzędzi analizy technicznej do dowolnych parametrów rynkowych i czasowych, analiza techniczna znajduje szerokie zastosowanie na rynkach akcji, obligacji, walut, giełd towarowych itp.


[1] P. Zielonka, O przewidywaniu cen akcji, Warszawa 2000, s. 25

[2] M. Czekała, Analiza fundamentalna i techniczna, Wrocław 1998, s. 45

Dodaj komentarz